12 Kas

Tmp Boyutunu Yükseltme

Yapılacak işlem Cpanel için geçerlidir.

Öncelikle nano /scripts/securetmp komutu ile securetmp’yi açıyoruz. Daha sonra $tmpdsksize değişkeninin yanındaki değeri yükseltmek istediğiniz tmp boyutu kadar yazıyoruz ve aşağıdaki komutları sırasıyla uyguluyoruz.

/bin/umount -l /tmp
/bin/umount -l /var/tmp
/bin/rm -fv /usr/tmpDSK
/scripts/securetmp (Soru sorulacaktır. Hepsini y yazıp onaylayayın.)
/scripts/restartsrv_mysql
/scripts/restartsrv_httpd

Bu komutlardan sonra tmp boyutu yükselmiş olacaktır.

19 Haz

The server’s system package manager, ‘YUM’, failed.

Cpanel üzerinde apache derleme yaparken “The server’s system package manager, ‘YUM’, failed.” şeklinde hata alırsanız aşağıdaki komutları uygulayıp sorununuzu çözebilirsiniz.

yum install yum-utils

yum clean all

package-cleanup –cleandupes

yum update

reboot (sunucuyu yeniden başlatır.)

Yukarıdaki komutları uyguladıktan sonra ssh’dan /scripts/easyapache komutu ile apacheyi derleyebilirsiniz.

——————————————————————————-

Hata mesajı tam olarak aşağıdaki gibidir.

!! The server’s system package manager, ‘YUM’, failed. !!
!!
This is the command that failed:
yum –exclude=kernel* -y install automake19 gettext libstdc++.x86_64 libpng-devel openssl libpng-dev zlib-devel glibc-devel.i686 autoconf261 libidn-dvel gmake libidn libXpm openssl-devel automake coreutils patch libltdl3-devel libltdl libopenssl0.9.7-static-devel libtool-ltdl-devel sed libXpm-devel libXpmdev lsof krb5-dev flex glibc-dev expat-dev krb5-devel libstdc++-devel.x64_64 xorg-x11-devel glibc.i686 libtool-ltdl libssl-dev pam-devel libopenssl0-devel zlb1-devel expat-devel libopenssl0-dev expat glibc-devel gcc-c++ zlib bison libjpeg-devel libtool-libltdl-devel libtool openssl-dev libopenssl0 libgcc.i686 lib-devel libjpeg-dev pam-dev fileutils libltdl-devel libopenssl0.9.7-devel e2fsprogs-devel ca_root_nss make libstdc++-dev.x86_64 libX11-devel libstdc++-devel.x6_64 gd cpp xorg-x11-dev gcc ssl-dev lex autoconf
!!
!!
Since EasyApache was unable to resolve it automatically you should:
1) Manually run the failed YUM command (shown above) via SSH
2) See if your particular error is addressed at http://www.cpanel.net/support/could_not_ensurepkgs.htm
3) Resolve the YUM problem manually
4) Re-run EasyApache
!!
!! Please visit http://www.cpanel.net/support/could_not_ensurepkgs.htm for help with this error. !!

09 Eyl

Cpanel Mail Çıkış İp Değiştirme

Cpanel üzerinde bulunan exim mail serverda, ana ip dışında farklı bir ip üzerinden mail çıkışı yapmak gerektiğinde /etc/mailips dosyasına giriş yapıp aşağıdaki satırı eklemeniz yeterli olacaktır.

*: 192.168.0.1

Yukarıdaki yazılı olan 192.168.0.1 ip adresi, sizin sunucunuza eklediğiniz ek ip olarak yazılmalıdır.

04 Eyl

Rvskin Kurulumu

İp adresinize lisansı aldıktan sonra aşağıdaki komutu ssh üzerinden yazmanız yeterli olacaktır.

mkdir /root/rvadmin; cd /root/rvadmin; wget http://download.rvglobalsoft.com/download.php/download/rvskin-auto/saveto/rvauto.tar.bz2; bunzip2 -d rvauto.tar.bz2; tar -xvf rvauto.tar; perl /root/rvadmin/auto_rvskin.pl