26 May

Qmail Kuyruk Silme

Qmail üzerinde oluşan kuyruğu temizlemek için aşağıdaki komutları ssh üzerinden uygulamak yeterli olacaktır.

/etc/init.d/qmail stop
cd /var/qmail/queue
rm -rf info intd local mess remote todo
mkdir mess
cd mess
mkdir 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mkdir 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
cd ..
cp -r mess info
cp -r mess intd
cp -r mess local
cp -r mess remote
cp -r mess todo
chmod -R 750 mess todo
chown -R qmailq:qmail mess todo
chmod -R 700 info intd local remote
chown -R qmailq:qmail intd
chown -R qmails:qmail info local remote
/etc/init.d/qmail start